TUYỂN DỤNG

CHRISTINA-Q TUYỂN DỤNG | CONTENT MARKETING

CHRISTINA-Q TUYỂN DỤNG | CONTENT MARKETING

26/07/2022

Bạn yêu thích và đang tìm kiếm cơ hội tham gia vào ngành thời trang?Hãy để ChristinA-Q đồng hành cùng bạn.ChristinA-Q...

CHRISTINA-Q TUYỂN DỤNG | CỘNG TÁC VIÊN BÁN HÀNG

CHRISTINA-Q TUYỂN DỤNG | CỘNG TÁC VIÊN BÁN HÀNG

25/07/2022

Bạn yêu thích và đang tìm kiếm cơ hội tham gia vào ngành thời trang?Hãy để ChristinA-Q đồng hành cùng bạn.ChristinA-Q...

CHRISTINA-Q TUYỂN DỤNG | NHÂN VIÊN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

CHRISTINA-Q TUYỂN DỤNG | NHÂN VIÊN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

25/07/2022

Bạn yêu thích và đang tìm kiếm cơ hội tham gia vào ngành thời trang?Hãy để ChristinA-Q đồng hành cùng bạn.ChristinA-Q...

CHRISTINA-Q TUYỂN DỤNG | NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

CHRISTINA-Q TUYỂN DỤNG | NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

17/06/2022

Bạn yêu thích và đang tìm kiếm cơ hội tham gia vào ngành thời trang?Hãy để ChristinA-Q đồng hành cùng bạn.ChristinA-Q...

CHRISTINA-Q TUYỂN DỤNG | CỬA HÀNG PHÓ

CHRISTINA-Q TUYỂN DỤNG | CỬA HÀNG PHÓ

17/06/2022

Bạn yêu thích và đang tìm kiếm cơ hội tham gia vào ngành thời trang?Hãy để ChristinA-Q đồng hành cùng bạn.ChristinA-Q...